Haggaan ama haggaanka waxaa af ingiriis lagu dhahaa „authority”.