Hab qoraalka

Bogga loo sii toosiyay

U sii toosi: