haabka (quality) waa cabbirka loo qiyaaso qalab inuu sarreeyo iyo in kale.