Gudniinka Fircooniga

Gudniinka saxaax gabadh (af ingiriis FGM) waa goynta dibnaha dumarka.