Goorsheegtowaa saacada gacanta lagu xidho

Paolo Monti, 1965