Goobogali

Goobogali, Su'aalo ama imtixaan jawaabta saxda ah laga doorto.

TusaaleEdit

Isle eg  , xali x.

  1. 4
  2. 10
  3. 0.5
  4. 1.5
  5. 8