Garfield waxaa markii 19 juun 1978 hadlaan waa dad nool Odie.