Futo ama futada waa qaybka jidhka ay dadka ku fadhiyaan iyo ka xaaraan iyo ka dhuusaan.

Futo naag (kor); futo nin (hoos)
Futo gabadh