Fosforus

(Waxaa laga soo toosiyay Fosforus)
Bogga loo sii toosiyay

U sii toosi: