Flo Rida

Tramar Dillard (16 Diseembar 1979) ama Flo Rida waa fanaan oo heeso Rap qaato.