fasiraad waxaa af ingiriis lagu dhahaa interpretation.