Fara-ka hadal

Preservation of the Sign Language (1913)

Fara-ka hadal waa luqada ay isticmaalaan dadka dhagoolayaashaa ah.