Open main menu

Vladimir Lenin (22 april 1870- 21 jeenawari 1924) wuxuu ahaa kacaanyahan, siyaasi iyo filasafoor raashiyaan ah.

Lenin.gif