Faaranhaayt

Faaranheyd waa halbeeg lagu cabiro ama lagu qiyaaso heerkulka sida Celsius, waxaana loo sumadeyaa xarafka (F) waxaana loogu magac daray caalimkii alifay ee reer Jarmal Daniel Gabriel Fahrenheit. Faaranhaayt : Daniel Gabriel Fahrenheit, 1724.

Faaranhaayt
  Countries that use Fahrenheit.
  Countries that use both Fahrenheit and Celsius.
  Countries that use Celsius.
Heerkulka iyo isbedelkiisa kabiloow/ilaa kelvin
ka Loo bedalay Habka
kelvin Celsius T(°C) = T(K) - 273,15
kalsius kelvin T(K) = T(°C) + 273,15
kelvin Faaranhaayt T(°F) = (T(K) × 1,8) - 459,67
Faaranhaayt kelvin T(K) = (T(°F) + 459,67) / 1,8