Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis

Coordinates: 44°59′58″N 93°17′48″W / 44.99944°N 93.29667°W / 44.99944; -93.29667 Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (Minneapolis Public Schools, MPS) ama Dugsiga Gaarka ee Degmada lambar 1 (Special School District Number 1) waa dugsi degmadeed, waxoona qaabilaa dhamaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxaa ka diiwaangashan 36.370 arday oo dhigato dugsiyada bulshada iyo dugsiyada sare.Degmada waxee maamushaa qiyaas ahaan boqol dugsi oo ah kuwa dadweynaha, waxaana ka mid ah affartan iyo shan dugsiyada hoose, todobo dugsiyada dhexe, todobo dugsiyada sare, sideed dugsiyada si gaarka ah wax u baro, sideed(alternative schools) toban iyo sagaal (contract alternative schools) iyo shan (charter schools).Ardayda waxee ku hadlaan sagaashan luqadood oo kala duwan marka ee joogaan gurigooda,wadahadalka iskoolka neh waxaa loogu qoraa af ingiriis, af Hmong, Af isbaanish, iyo Af soomaali.

External linksEdit