dugaagow (exile) waa markaa arlada dhasha qofka loo diido.