Dhillo

ka ganaacsiga jirka

Dhillo waa qof oo shaqo heysto oo galmo iyo jinsi ah.