Dhillo waa qof oo shaqo heysto oo galmo iyo jinsi ah.