Dagmo waa meel ku dhextaala ama ka mid ah Magaalo ama gobol.Degmooyinka waxay leeyihiin maamulo u gooni ah, waxayna degmada usii kala baxdaa xaafado. Degmo waxay noqon kartaa qayb ka mid ah juquraafiga.