Dekameter ku waa weedh ingiris ah waxaana loo soo gaabiyaa (dam) Waa wax lagu cabti sida Millimeter Centimetre Meter Kilometer waxaana tuslaale u ah Dekameter waxa uu la midyahay 10 Mitir.