daalib waa tijaabka yoolka qofka, ee ingiriis loo yaqaano motivation.