Computer Hardware

Gudaha Computerka, xubinta ugu muhiimsan

Computer Hardware waa qayka mid ah xubnaha Kombuyuutarku uu ka kooban yahey.