Computer Hardware

Computer Hardware waa qayka mid ah xubnaha Kombuyuutarku uu ka kooban yahey.

Gudaha Computerka, xubinta ugu muhiimsan