ciribtir waxaa af ingiriis lagu dhahaa excommunication.