Ciida sanadka cusub

Ciida sanadka cusub, waa ciid la ciido oo sanad cusub ee aduunka.