Cerebellum

Cerebellum wa maskaxda qeybteeda danbe. waa meesha xukunta inta badan maskaxda, waxeyna kaloo qeyb ka qaadataa Digniinta iyo Luqadaha, iyo wax ka mid ah dareenka cabsida iyo farxada.

Cerebellum