Ceeb (ingiriis: shame) waa dareen ku xiga dembi. Ceebta waxa la dareema waqtiga adeecidka sharciga la diidey. Qofka saas la mid ah rabsho ama qasid ayo sameyey iyo dhaqanka ayu jibiyey.