Carshiga waxaa af ingiriis lagu dhahaa „king's throne” ama „king's seat”.