Canshuurta

Canshuurta (ingiriis tax) wa lacagta la siiyo dowladda.