Canshuurta

Canshuurta (ingiriis „tax”) wa lacagta la siiyo dowladda.