Canshuurta

(Waxaa laga soo toosiyay Canshuur)

Canshuurta (ingiriis tax) wa lacagta la siiyo dowladda.