Caado-bilood

(Waxaa laga soo toosiyay Caado-qabid)

Caado-qabid (ingiriis: menstruation) waa waqtiga dhiig ka yimaada siilka dumarka 2 ilaa 7 maalin bil walba.

Qalab waqtiga caado-qabid
Qalab waqtiga caado-qabid