Biyo-bax

soo bixitaanka xoogan ee biyaha ragga

Biyo-bax waa waqtiga shahwada guska kacsan ka baxdo.

Biyo-bax