Qayb ka mid ah laamaha Saddex baaxadood leh Waa baaxad ee loogu talo galay bar kasta ka kooban meelo furan shaqooyin kala duwan

marka iskajara bar mucayin ah oo baaba'da:

Meel walba: