Baanis waxaa af ingiriis lagu dhahaa vanity, egocentric, cocky, haughty, snobbish, conceited, egomania, egotistic, conceit, smugness, vanity.

Sidoo kale eegEdit