Baaluq

isbadal ku dhaca bani'aadamka ka dib markii uu gaara da' cayiman

Baaluq (ingiriis: puberty) waa beddelashada jidhka dadka ogolaanshaha siinaysa caruur dhalidda. Wiilasha manida bey soo saaraan, iyo gabdhaha caado qabid bey soo saaraan bil walba.