Arday waa oo ku jira jaamacad ama meel waxbarasho loo talagalay kale.

Ardey