Arami waxaa af ingiriis lagu dhahaa post-traumatic stress disorder.