Aasaaska tirada

(Waxaa laga soo toosiyay Aasaaska tirada)
Bogga loo sii toosiyay

U sii toosi: