Aado ama maandhow waxaa af ingiriis lagu dhahaa „acquaintance”.